Qschool+ breidt uit

Claudia Smit |

Hebt u ze ook: doelgroepen die moeite hebben met de reguliere vragenlijsten van uw tevredenheidsonderzoeken? Daarvoor bestaat een oplossing. Qschool beschikt over steeds meer speciale plusmodules waarmee u ook die doelgroepen bij uw onderzoeken kunt betrekken. Hierbij is steeds ons uitgangspunt dat leerlingen (of ouders) na een korte uitleg zelfstandig in staat moeten zijn om de vragen te beantwoorden. Er zijn tot nu toe twee varianten gelanceerd, tot grote tevredenheid van de gebruikers, en deze maand volgt de derde!

Qschool+ breidt uit

Met de modules van Qschool+ neemt u onderzoeken af onder doelgroepen die tot voor kort moeilijk te bevragen waren of zelfs werden overgeslagen. De vragenlijsten over het onderwijs, de sfeer op school én de sociale veiligheid zijn, met behulp van pictogrammen en spraakondersteuning, speciaal afgestemd op hun taalbegrip en abstractievermogen. Er zijn eind maart 2018 drie varianten beschikbaar: Qschool (V)SO+, Qschool PO+ en Qschool VO+.

Qschool (V)SO+

Met Qschool (V)SO+ meet u de tevredenheid van ZML-leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 9 jaar. Alleen met Qschool (V)SO+ kunnen ZML-scholen de beleving van hun leerlingen op een valide en betrouwbare manier meten.

QSCHOOL (V)SO+: GETEST IN DE PRAKTIJK
De ontwikkeling van Qschool (V)SO+ startte in het voorjaar van 2016. B&T organisatieadvies en Stichting Speciaal Centraal ontwierpen het instrument. Door investeringen van LECSO en Stichting School en Veiligheid konden in 2017 maar liefst 73 ZML-locaties – en 4.494 leerlingen – deelnemen aan een pilot, waarin het onderzoeksinstrument uitgebreid werd getest. De ervaringen waren positief. “Fijn dat de afname weinig tijd in beslag neemt.” En: “Aan de hand van de demo’s is een goede keuze te maken welke variant bij een leerling past.”

Qschool PO+

Met Qschool PO+ meet u de tevredenheid van leerlingen in de middenbouw van het primair onderwijs (groep 3 tot en met 5) en van laaggeletterde ouders. Tijdens verschillende pilots is al aangetoond dat u met de speciale vragenlijsten voor laaggeletterde ouders de respons van die ouders aanzienlijk kunt verhogen.

Een van de scholen die al goede resultaten boekte met Qschool PO+ voor ouders, is de Imeldaschool in Rotterdam, een school van RVKO. Waar met een vorig tevredenheidsonderzoek de respons onder ouders een schamele 13% bedroeg, realiseerde de Imaldaschool nu een respons van maar liefst 78%. “Vroeger deelde ik de vragenlijst op papier uit, nu zette ik ouders op school achter de computer na het rapportgesprek”, vertelt de directeur van de school. “Omdat de vragenlijst zo gecomprimeerd is en snel is in te vullen, ben je ook als schoolleiding sneller geneigd ouders te vragen om mee te doen.” Voor de ouders was het weinig moeite en de meesten vonden het zelfs leuk. ‘Makkelijk op deze manier’ en ‘handig die plaatjes’, gaven zij terug. Deze school wil graag met Qschool PO+ blijven werken: “Er zijn nog wel verbeterpunten, maar mijn respons is enorm verhoogd en ik zou het de volgende keer weer zo doen.” (Bron: website B&T)

QSCHOOL PO+: DOE MEE AAN DE PILOT
Qschool PO+ bevindt zich nu nog in de pilotfase. Wilt u hieraan meedoen en Qschool PO+ gebruiken voor onderzoek onder uw middenbouwleerlingen? Neem dan contact met ons op.

Qschool VO+

Qschool VO+ wordt deze maand gelanceerd en is geschikt voor leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen (bijvoorbeeld in Internationale Schakelklassen). Tevens kunt u de vragenlijsten inzetten voor leerlingen die moeite hebben met reguliere vragenlijsten en die geholpen zijn met extra ondersteuning van pictogrammen en eventueel extra spraakondersteuning (bijvoorbeeld in het praktijkonderwijs).

Qschool VO+: DOE MEE AAN DE PILOT
Qschool VO+ wordt na lancering in maart 2018 eerst uitgebreid in de praktijk getest en wij zoeken nog scholen die willen deelnemen aan een pilot. Belangstelling? Laat het ons weten!

Vensters en de Wet sociale veiligheid

Met de plusmodules van Qschool kunt u de standaardvragen in Vensters*, inclusief de vragen met betrekking tot sociale veiligheid, bij een grotere groep leerlingen (en ouders) afnemen. Qschool PO+ en Qschool (V)SO+ bevatten de vragen uit Vensters PO. Qschool VO+ bevat de vragen uit Vensters VO. Zo voldoet u eenvoudig aan de monitoringsverplichting in de Wet sociale veiligheid.

Geïntegreerde rapportage

De respons die u verkrijgt met de modules van Qschool+ kunt u gemakkelijk vergelijken met de respons van uw andere doelgroepen die u met Qschool vergaart. Om die reden is Qschool+ alleen verkrijgbaar in combinatie met een abonnement op Qschool. De kosten zijn beperkt; voor het gebruik van Qschool+ betaalt u slechts € 100 per vestiging per jaar.

Functionaliteiten

  • Eén vraag per pagina
  • Passende vraagstelling
  • Optionele automatische spraakondersteuning
  • Gebruik van pictogrammen en smileys

Meer weten?

Wilt u deelnemen aan de pilots voor Qschool PO+ of Qschool VO+. Neem contact met ons op!

Voor meer informatie over Qschool (V)SO+ kunt u hier terecht. Gelijk bestellen? Dat doet u met dit formulier.

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.