Geslaagde Regioconferentie over kwaliteitsmanagement in PO en (V)SO

Claudia Smit |

Na een succesvolle reeks Regioconferenties over kwaliteitsmanagement in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs eerder dit schooljaar, organiseert Qfeedback opnieuw een tweetal regiobijeenkomsten. De eerste vond plaats op 24 mei jongstleden in Amstelveen. Een korte impressie.

Regioconferentie kwaliteitsmanagement

Op het kantoor van Onderwijsgroep Amstelland verzamelde zich een selecte groep geïnteresseerde kwaliteitszorgmedewerkers en andere onderwijsprofessionals. In een korte presentatie staat Martin de Goffau, directeur Qfeedback, stil bij kwaliteitszorg in relatie tot het nieuwe inspectiekader. Daarnaast passeren mogelijkheden de revue om de verschillende aspecten van kwaliteit bij diverse doelgroepen te meten.

Workshops

In twee rondes volgen de deelnemer vier workshops:

  • Kwaliteitsbeleid voor bestuurders: Hoe verhoudt het zicht op kwaliteit zoals we dat gewend zijn zich tot de eigen kwaliteitsaspecten? Hoeveel autonomie heeft een bestuur?
  • School zonder groepsplan: Hoe creëer je organisatorische rust op basis van leerlijnen en planmatig handelen in plaats van met groepsplannen?
  • De plaats van kwaliteitszorg in de gesprekkencyclus: Hoe voer je het juiste gesprek? Hoe pak je de professionalisering van medewerkers aan?
  • Schoolplan/strategisch beleidsplan op één poster: Hoe geef je invulling aan de eigen aspecten van kwaliteit? Hoe maak je keuzes? Welke bouwstenen gebruik je?

De beschikbare tijd voor de workshops lijkt te kort; de deelnemers kunnen zich maar met moeite losmaken voor een pauze of de volgende ronde.

Hoge waardering

De reacties van de deelnemers na afloop duiden op een inspirerende middag. Kennis wordt open met elkaar gedeeld. Ook het feit dat de bijeenkomst plaatsvindt bij een onderwijsorganisatie wordt gewaardeerd; een goed voorbeeld van samenwerking. Zoals gebruikelijk is de bijeenkomst direct na afloop geëvalueerd met een compact onderzoekje. Het gemiddelde waarderingscijfer komt uit op een 8. “Enthousiaste inleiders met verstand van zaken”, aldus een van de deelnemers. En: ‘De voorbeelden zijn praktisch toepasbaar.”

Volgende bijeenkomst

Van verschillende kanten komt het verzoek om de regioconferenties in de toekomst te herhalen. Aan die oproep geven we graag gehoor. De laatste bijeenkomst van dit schooljaar vindt plaats op 6 juni aanstaande in Gorredijk (Friesland). Houdt deze website in de gaten voor nieuwe data in het volgend schooljaar.

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.