“Dit onderzoek past bij de leeftijdsgroep”

Claudia Smit |

Directeur Rogier van Dijk hield op zijn school OBS De Kei in Hippolytushoef dit jaar voor het eerst een tevredenheidsonderzoek onder middenbouwleerlingen. Hij maakte daarvoor gebruik van Qschool PO+. Hoe verliep het onderzoek en welke nieuwe inzichten heeft het opgeleverd?

Qschool PO+

Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat voor monitoringsonderzoek in de middenbouw, koos Van Dijk er toch voor: “Ik was erg benieuwd wat de uitkomsten zouden zijn. Zou het een ander beeld geven dan in de hogere groepen?”

Qschool

Qschool is een tool voor kwaliteitsonderzoeken in het onderwijs. Met de tool kunnen basisscholen leerlingen, ouders, medewerkers en management bevragen. Voor de groepen 6 tot en met 8 gebruikt OBS De Kei al jarenlang Qschool.

Omdat de vragen niet geschikt zijn voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 5, werd speciaal voor de middenbouw van de basisschool Qschool PO+ ontwikkeld. Dit onderzoek voor de middenbouw bestaat uit een kleine twintig vragen en neemt minder dan vijftien minuten in beslag. De vragen gaan over de onderwerpen schoolklimaat, het onderwijsleerproces en sociale veiligheid.

Beknopte vragen

“Het mooie is dat de vragen worden voorgelezen. Ze zijn ook heel beknopt”, vertelt Van Dijk. “Dat maakt Qschool PO+ gemakkelijk in gebruik. De opzet van het onderzoek past bij de leeftijdsgroep.” Omdat het lastig is om de leerlingen zelfstandig het onderzoek te laten invullen, koos De Kei ervoor om het onderzoek in groepjes van vier kinderen af te nemen, waarbij elk kind achter een eigen computer zit en zelf is ingelogd.

“Aan het begin vertellen we duidelijk dat het gaat om hun eigen mening en dat we niet kunnen zien wie welk antwoord geeft. Bij elke nieuwe vraag geven we een korte toelichting. Is de vraag bijvoorbeeld ‘word je gepest’, dan is het handig om aan te geven dat die vraag gaat om een langere periode en dus niet alleen over de afgelopen week. Ook leggen we het verschil uit tussen plagen en pesten.”

 

Uit de klas

De leerlingen vonden het over het algemeen leuk om mee te doen, vertelt Van Dijk. “Dat ze in groepjes uit de klas mochten, was al een belevenis. We hebben vooraf duidelijk verteld dat we het goed vinden om van hen zelf te horen hoe ze het vinden op school. Wat ze leuk vinden, maar ook wat er minder goed gaat.” Alle 62 kinderen uit de middenbouw hebben meegedaan.

De uitkomsten van het onderzoek kwamen in grote lijnen overeen met die van de bovenbouw: “Kinderen kunnen antwoorden van 1 tot en met 4 geven, waarbij 1 ‘helemaal niet’ is en 4 ‘helemaal wel’. Wat betreft schoolklimaat (‘heb je het naar je zin in de klas’ of ‘speel je vaak met andere kinderen’) zitten we bijvoorbeeld rond de 3,6. Dat is mooi.”

Het onderzoek heeft Van Dijk bruikbare inzichten opgeleverd. “Het is goed om te merken dat er eenzelfde tendens is te zien in de groepen 3 tot en met 8.” Hij gaat het onderzoek zeker herhalen over twee jaar, de frequentie waarmee zijn bestuur de onderzoeken uitvoert: “Ik vind het belangrijk om een trend te kunnen zien.”

Begeleiding

Van Dijk is binnen Stichting Surplus, het schoolbestuur waar De Kei onder valt, coördinator kwaliteitsmeter po. Hij onderhoudt het contact met Qschool en B&T. “Wij stemmen samen af welk tijdspad we kiezen. Ik doe de communicatie naar de 24 andere scholen binnen de stichting en B&T regelt het technische gedeelte, zoals het klaarzetten van de vragenlijsten. Voor vragen kunnen we altijd direct terecht bij B&T, bijvoorbeeld als iemand een wachtwoord niet meer weet. De onderzoeken verlopen al een aantal jaren heel soepel. Dat is prettig.”

De communicatie binnen de stichting wordt bewust intern geregeld: “Als een directeur de resultaten van zijn school van een collega hoort, worden die denk ik beter opgepakt.”

Rapportage

De resultaten van Qschool waren snel na afname beschikbaar, aldus Van Dijk: “We kregen een overzicht per doelgroep van de antwoorden per vraag. Je ziet meteen wat opvalt en waar je dus eventueel aan moet werken. Er zit ook een intern en een extern benchmarkoverzicht bij, waardoor de scholen binnen de stichting zien hoe zij scoren ten opzichte van de andere scholen en ten opzichte van alle scholen in Nederland die de vragenlijsten hebben ingevuld dit jaar.”

Qschool geeft ook een trendrapportage over hoe de school over de afgelopen afnames scoort. Dat kan goede informatie geven over de ontwikkelingen van je school. “Voor mij is dat bij elkaar voldoende. Maar als je wilt, kun je nog een verslag krijgen waarin de aandachtspunten staan per school.”

Stichting Surplus neemt ook een bestuursrapportage af. “Daarin zien we welke scholen opvallen op bepaalde onderdelen. Vervolgens kunnen we bepalen waar binnen de stichting de aandachtspunten liggen.”

Belangrijk instrument

Kijkend naar zijn eigen school De Kei, toont Van Dijk zich tevreden met de stijgende lijn in de kwaliteitsonderzoeken onder leerlingen van de afgelopen jaren. “Dat zegt mij dat we op de goede weg zijn. Maar er is altijd iets wat we beter kunnen doen. We gaan daarom in detail naar de uitkomsten kijken, ook in de medezeggenschapsraad.”

Voor zijn beleid kijkt Van Dijk niet alleen naar de uitkomsten van de leerlingonderzoeken, maar ook naar de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken onder leerkrachten en ouders. “Samen is het een goed middel om te kunnen peilen wat er echt leeft onder leerlingen en ouders. Het is niet altijd gemakkelijk om boven water te krijgen wat er speelt. Qschool is daarmee een belangrijk instrument voor verdere schoolontwikkeling.”

Meer informatie?

Meer informatie over Qschool vindt u hier.
Voor meer informatie over Qschool PO+ kunt u terecht op deze pagina.

Tekst: Cindy Curré

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.