Qschool (V)SO+ timmert aan de weg

Mark Wassenaar |

Een jaar na de lancering telt Qschool (V)SO+, de speciale vragenlijst voor ZML-leerlingen, meer dan honderd gebruikers. Ook heeft de onderwijsinspectie Qschool (V)SO+ geaccepteerd als instrument om de sociale veiligheid te meten.

Qfeedback heeft de oplossing Qschool (V)SO+ geïntroduceerd in september 2017. De vragenlijsten zijn tot stand gekomen in samenwerking met LECSO, Speciaal Centraal, Stichting School en Veiligheid en 73 pilotscholen. Na de lancering is de belangstelling voor deze oplossing aangebleven en gegroeid. Met als resultaat dat Qfeedback onlangs de honderdste gebruiker van Qschool (V)SO+ mocht verwelkomen.

Sociale veiligheid

Ander goed nieuws is dat de onderwijsinspectie Qschool (V)SO+ heeft geaccepteerd als instrument om de sociale veiligheid te meten. U voldoet met Qschool (V)SO+ dus aan uw monitoringsplicht op het terrein van sociale veiligheid. Na uw toestemming kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aanleveren bij de inspectie.

Spraakondersteuning

Qschool (V)SO+ is dé oplossing als u onderzoek wilt doen onder leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 9 jaar. Voor sommige (ZML-)leerlingen in het (V)SO is het niet mogelijk om reguliere vragenlijsten in te vullen. Bijvoorbeeld doordat hun tekstbegrip en/of abstractievermogen tekortschiet. Toch is het belangrijk dat ook deze doelgroep deelneemt aan kwaliteitsonderzoeken in het onderwijs. Speciaal voor deze leerlingen is er Qschool (V)SO+. In deze verkorte vragenlijst met 18 vragen wordt gebruikgemaakt van onder andere spraakondersteuning, pictogrammen en smileys en is er slechts één vraag per pagina zichtbaar. De vragenlijsten zijn gebaseerd op Vensters PO-vragenlijsten. Voor zowel SO als VSO zijn er varianten beschikbaar.

Meer weten over de mogelijkheden van Qschool (V)SO+? Kijk hier op onze website.

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.