Samenwerken aan de verbetering van Qfeedback

Mark Wassenaar |

Qfeedback kent vanaf de start een Gebruikersgroep gericht op de uitwisseling van ervaringen en van ideeën voor de verdere ontwikkeling van het platform. Henriëtte Dijkstra, directeur van De Kleine Prins Expertisecentrum, is lid van het eerste uur. “Er wordt niet alleen om onze mening gevraagd, er gebeurt ook echt iets mee.”

Henriëtte Dijkstra over de Gebruikersgroep Qfeedback

Qfeedback wil zijn oplossingen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van scholen en besturen. Daarom is de Gebruikersgroep Qfeedback in het leven geroepen. Dijkstra twijfelde geen moment toen ze werd gevraag om mee te doen. “Ik vind het heel goed dat Qfeedback het werkveld betrekt bij de ontwikkeling van het platform.”

Meedenken

“Ik vind de kwaliteit van het onderwijs heel erg belangrijk. Kwaliteit heeft sterk te maken met hoe betrokkenen zich voelen. Leerlingen, medewerkers, ouders – allemaal moeten ze zich prettig voelen in de school. Kwaliteit kun je alleen goed meten door die groepen te bevragen. En daar moet je de juiste instrumenten voor gebruiken. Over die instrumenten denk ik heel graag mee.”

Win-win

De wisselwerking tussen Qfeedback als aanbieder enerzijds en het werkveld aan de andere kant, is een belangrijk onderdeel van de Gebruikersgroep. Dijkstra: “Daarin zit de toegevoegde waarde. Op die manier kun je namelijk kwalitatief betere instrumenten ontwikkelen, die goed aansluiten bij het werkveld. Daar heeft Qfeedback profijt van maar zeker ook het onderwijs. Een echte win-winsituatie dus.”

Waardevol

“Het is leuk dat we in alle ontwikkelingen worden meegenomen. De laatste keer hebben we bijvoorbeeld meegedacht over Q360. Dat is niet alleen leuk, maar ook waardevol. Zo krijg je een beter beeld van wat er allemaal is en wat de mogelijkheden zijn. En het mooie is: er wordt niet alleen om onze mening wordt gevraagd, er gebeurt ook echt iets mee.”

Breder

Het is duidelijk dat Dijkstra enthousiast is over de Gebruikersgroep. Heeft ze ook nog tips? “Er zitten nu veel mensen uit het speciaal onderwijs in. Het zou goed zijn om het breder te trekken en meer leden uit het regulier onderwijs te werven. Dat levert ook weer een waardevolle uitwisseling op. Verder vind ik het jammer dat er vrij veel wisselingen in de groep zijn. Dat maakt het lastig om echt iets op te bouwen.”

 

Qschool(+), AVG en ESIS

De Gebruikersgroep kwam in oktober van dit jaar bij elkaar. Behalve over Q360 is toen onder andere gesproken over de vernieuwde rapportages van Qschool. En over nieuwe vragenlijsten van Qschool+, onder meer voor niet-Nederlandstalige ouders. Verder is nagedacht over het opschonen van persoonsgegevens in het kader van de AVG. Qfeedback heeft het advies van de Gebruikersgroep om de mailadressen na een jaar te verwijderen overgenomen. Tot slot wordt op verzoek van de gebruikers gewerkt aan een koppeling met ESIS. Deze koppeling helpt om de gegevens voor onderzoeken eenvoudig in te lezen in Qfeedback.

Wilt u zich aansluiten bij de Gebruikersgroep Qfeedback? Stuur dan een mail naar Gabriëlle Hoolwerf via contact@qfeedback.nl.

 

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.