Rapportage Qschool in nieuw jasje gestoken

Mark Wassenaar |

De rapportage Qschool voor PO, VO en (V)SO, beter bekend als het ‘resultatenboekje’, is volledig vernieuwd. Niet alleen de lay-out is aangepast, ook alle presentaties, illustraties, tabellen en grafieken zijn opnieuw ontworpen. Alles is uiteraard grondig getest en in pilots beproefd, zodat alle kinderziektes eruit zijn. De eerste reacties uit de praktijk zijn positief.

Nieuwe rapportage Qschool

In de nieuwe rapportage worden de resultaten van de vragen van Vensters voor leerlingen inclusief de spreiding weergegeven, aangezien dat waardevolle aanvullende informatie biedt voor analyse en eventueel te formuleren beleidsacties. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Benchmarks

Kenmerkend aan de vragenlijsten van Qschool is dat dezelfde vragen zoveel mogelijk aan verschillende doelgroepen worden gesteld om zo tot een 360 graden perspectief over de school te komen. Ook dit komt in het resultatenboekje terug, waarbij het tevens mogelijk is om vergelijkingen te maken met de externe benchmark van B&T, de interne benchmark van het bestuur van de school en/of een trendbenchmark met een vorig onderzoek. Hieronder ziet u een voorbeeld van een vergelijking met de externe benchmark (EB) en de trendbenchmark (TB).

 

Eén oogopslag

Verder zijn er toevoegingen gedaan op basis van wensen van gebruikers. Zo is er nu een overzicht beschikbaar met het gemiddelde van alle rubrieken, zodat je in één oogopslag kunt zien over welke onderwerpen respondenten tevreden of ontevreden zijn.

Als u vragen heeft over de nieuwe rapportage kunt u contact opnemen met uw adviseur of met Qfeedback via contact@qfeedback.nl

 

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.