Verbetering sociale veiligheidsbeleid met data uit Qschool+

Mark Wassenaar |

“Kun je ons helpen om onze gegevens over sociale veiligheid te analyseren en te duiden?” Die vraag stelde Inge Oelen, directeur-bestuurder van Mytylschool Gabriël in Den Bosch aan B&T-adviseur Caroline Offerhaus. Met de tijdens drie opeenvolgende jaren vergaarde informatie uit Qschool+ ging zij aan de slag.

Sociale veiligheid op Mytylschool Gabriël

De school wil de sociale veiligheidsgegevens nog beter benutten voor de – voortdurende – ontwikkeling van hun sociale en pedagogische beleid. De analyse vond plaats aan de hand van de drie aspecten van sociale veiligheid die de onderwijsinspectie onderscheidt:

  • het ervaren van sociale en fysieke veiligheid;
  • aantasting van sociale en fysieke veiligheid;
  • welbevinden van de leerlingen.

Om de gegevens op deze gebieden in kaart te brengen, zijn verschillende varianten van Qschool+ gebruikt, afgestemd op het taal- en ontwikkelingsniveau van de leerlingen in het SO en VSO. Alle gegevens zijn meegenomen en opnieuw geordend.

Kwaliteitsbeleid

Na analyse en duiding door B&T volgde een teamgesprek. Met intern begeleiders, gedragsdeskundigen en schoolleiding zijn de uitkomsten bekeken, steeds vanuit het eigen perspectief op de SO- en VSO-leerlingen en -groepen. Dit leidde tot nieuwe inzichten en ontbrekende inzichten kwamen boven tafel. Het team heeft vervolgens afspraken gemaakt over nader onderzoek en over een werkwijze om analyse, duiding en bespreking van de sociale veiligheidsgegevens structureel op te nemen in het kwaliteitsbeleid. “Een inspirerende en verhelderende bijeenkomst voor alle betrokkenen,” vatte Inge Oelen na afloop samen.

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.