Nieuwe onderzoeksmogelijkheid, gratis voor Qschool gebruikers

Paula Vrolijk |

De scholen draaien weer, nog een paar weken terug naar de oude situatie voordat de zomervakantie aanbreekt. Of wordt het niet meer zoals het was? De leerlingen vragen uw eerste aandacht, zeker omdat er nieuwe regels gelden. Gelukkig hoeft het niet uitgelegd te worden aan alle andere betrokkenen. Iedereen wordt immers door de crisis geraakt? Zo kunnen we er gezamenlijk onze schouders onder zetten. De tijd breekt ook aan om terug te kijken en ons af te vragen of scholen het op de juiste manier hebben aangepakt tijdens de crisis en de opstart erna.

 

Qschool uitgebreid met vragen over thuisonderwijs; Wat zijn de lessen die we geleerd hebben van de crisis?

Vanuit B&T hebben we ons dat gerealiseerd en onze oplossing Qschool uitgebreid met standaard en open vragen bedoeld voor alle bekende doelgroepen: leerlingen, ouders, medewerkers en management. Is op de scholen aan alles gedacht of heeft men zich met name druk gemaakt om de uitvoering van de regels? Was de thuissituatie van onze leerlingen goed in beeld? Wat is er vanuit de scholen gedaan om de medewerkers te ondersteunen? Welke positieve lessen hebben we geleerd tijdens het thuisonderwijs? De vragen zijn uit te breiden met eigen vragen om lokale aandachtspunten aan de orde te kunnen stellen.

Gratis voor Qschool gebruikers

Binnen de school ontstaat zo een (anonieme) vergelijking. Door het standaardiseren van de vragen kan B&T ook een landelijke vergelijking opzetten waar we allemaal van kunnen leren. Deze vragen zijn vanaf 15 juni op eenvoudige en snelle manier klaar te zetten. Deze uitbreiding is gratis voor licentiehouders van Qschool. Wilt u meer weten? Wij beantwoorden graag uw vragen: contact@qfeedback.nl

Hulp bij het inrichten van het onderzoek

B&T kan u helpen om dit onderzoek naar wens in te richten. Een adviseur van B&T helpt u met het inrichten van de vragenlijst en het verwerken van de uitkomsten tot een rapport (prijs  250,-).   

Tevredenheidsonderzoek in 1 dag

U kunt het onderzoek ook onderdeel laten zijn van een Tevredenheidsonderzoek in 1 dag. Dan ondersteunt B&T u optimaal en nemen we in één dag bij verschillende groepen een vragenlijst af, betrekken we leerlingen bij het doen van onderzoek en gaan we in gesprek met medewerkers en ouders. Aan het einde van dag beschikt u als school over kwalitatieve en kwantitatieve data en komen we in een gesprek met ouders en het team tot concrete aanbevelingen en actiepunten voor de verdere ontwikkeling van de school. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid? Wij beantwoorden graag uw vragen: contact@vbent.org, tel. 088 – 205 16 00.

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.