Een kwalitatief antwoord op uw specifieke vragen

Een kwalitatief antwoord opuw specifieke vragen

icon

Qdialogue: doeltreffend in gesprek

U staat aan het roer van een organisatie in het onderwijs. Naar eer en geweten neemt u elke dag weer – grote en kleine – beslissingen die u op dat moment het beste acht. Vaak doet u dat alleen, zo nu en dan raadpleegt u anderen. Soms zijn er echter zaken waarover u met een grotere groep in gesprek zou willen. Maar hoe organiseert u dat? Een dag bij elkaar komen behoort lang niet altijd tot de mogelijkheden. Bovendien: in een grote groep gaat een gesprek vaak alle kanten op. Qdialogue biedt de oplossing. Met Qdialogue kunt u gericht in gesprek met een grote groep stakeholders en snel en helder inzicht verkrijgen in hun meningen over een specifieke kwestie.

De voordelen van Qdialogue

Vergroot uw respons

U heeft er ongetwijfeld ervaring mee: u doet een goed doordacht onderzoek over een belangrijk onderwerp, maar de respons valt tegen. Soms zo erg, dat u er eigenlijk niet veel aan hebt. Zonde van alle tijd en energie die in het onderzoek zijn gaan zitten. Qdialogue werkt anders: u investeert minder tijd (en geld) en krijgt een betere respons.

Voor iedereen

Qdialogue is er voor bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs, in de brede zin van het woord. Of u nu leiding geeft aan een school, bestuurder bent van een onderwijsbestuur of bijvoorbeeld werkzaam bent in een samenwerkingsverband, onderwijsstichting of koepelorganisatie, wij kunnen uw gesprekken met (zowel interne als externe) stakeholders aanzienlijk effectiever maken.

Over uiteenlopende onderwerpen

De gesprekken die u met uw stakeholders wilt voeren kunnen zeer divers zijn. Het kan gaan om gesprekken om besluiten te toetsen, om strategische keuzes te maken, om betrokkenheid (en daarmee draagvlak) te creëren, om input te verzamelen voor toekomstig beleid of om vergaderingen voor te bereiden (de agenda samen te stellen).
Er zijn ook vele thema’s denkbaar. De volgende voorbeeldvragen inspireren u misschien.

Vragen voor leraren/medewerkers:

 • Wat is jouw beste idee om de leerlingen binnen de school nog meer te laten uitblinken?
 • Wat is volgens jou het belangrijkste professionaliseringsthema van dit moment?
 • Welke manieren van leren van en met elkaar zie je in je omgeving en zou je graag in de eigen organisatie overnemen?
 • Hoe kunnen we op onze school nog meer gebruikmaken van jouw talenten?
 • Hoe zou jij de inzet van ICT laten bijdragen aan het leren van het kind?

Vraag voor ouders:

 • Wat zou u als eerste doen om de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten wanneer u vandaag leidinggevende bent van de school?

Graag denken we met u mee over de inzet van Qdialogue en de beste vraag om te stellen.

En nog meer voordelen

 • gemakkelijk in gebruik;
 • uitgebreide telefonische ondersteuning en advies;
 • beperkte investering;
 • in zeer korte tijd inzicht in de opvattingen van uw doelgroep;
 • heldere, uitgebreide rapportage van de opbrengsten;
 • een betere respons.

Hoe werkt het?

U formuleert één krachtige, open vraag waarover u met uw stakeholders in gesprek gaat. Deze eerste stap is essentieel in het proces. Uw stakeholders besluiten immers grotendeels op basis van uw vraag of zij deelnemen aan de dialoog. Wij zorgen ervoor dat uw stakeholders de vraag – samen met een door u opgestelde uitnodigingstekst – in hun mailbox ontvangen. Zij kunnen op deze vraag hun eigen (kwalitatieve) antwoord formuleren (ronde 1). Na enkele dagen sluit de antwoordtermijn en ontvangen de respondenten een willekeurige selectie van alle gegeven antwoorden. Deze lijst met geanonimiseerde antwoorden stimuleert respondenten om opnieuw over de kwestie na te denken. Aan maximaal 20 antwoorden kunnen zij vervolgens een score toekennen van -3 tot +3. Ook kunnen zij deze antwoorden van een aanvulling of toelichting voorzien (ronde 2). Na deze stemronde ontvangt u een uitgebreide rapportage. Daarin staan de antwoorden die door de doelgroep het meest waardevol werden bevonden en de daarbij gegeven motivaties.

image
thumb

Meer respons? Hoe dan?

Qdialogue bevat een aantal sterke prikkels voor respondenten om deel te nemen aan het gesprek/onderzoek:

 • Respondenten krijgen geen lange vragenlijsten, maar slechts één krachtige, prikkelende vraag. Deelnemen is leuk en belangrijk!
 • Het proces is helder gestructureerd en wordt doorlopen binnen een beperkt tijdsbestek. Deelnemen kost weinig tijd!
 • Na deelname ontvangen alle respondenten zelf ook een uitgebreide rapportage over de resultaten. Deelnemen levert wat op!
 • De hoogst scorende antwoorden worden zichtbaar gemaakt in de rapportage. Elke respondent hoort op welke plaats zijn of haar antwoord geëindigd is. Deelnemen betekent een kans om te ‘winnen’!

Qdialogue prijzentabel

U betaalt per online dialoog. Voor € 495 (excl. btw) bieden wij u een telefonisch adviesgesprek, het gebruik van Qdialogue voor één dialoogsessie met een onbeperkte groep stakeholders én een uitvoerige eindrapportage. De dialoog aangaan was nog nooit zo makkelijk.

 • po/so/vso/vo

 • 495per dialoog
 • 1. één open vraag
 • 2. onbeperkte doelgroep
 • 3. uitgebreide rapportage
 • Bestel Qdialogue

Onze andere oplossingen

Met de oplossingen van Qfeedback haalt u het integrale platform in huis voor het vergaren van feedback. U krijgt hiermee niet zomaar feedback, maar precies die feedback die ú nodig hebt, die aansluit op úw informatiebehoefte, die gaat over hoe ú het doet.

icon

Qschool

Qschool (voorheen: Kwaliteitsvragenlijsten) is al jaren onze meest strategische en flexibele tool voor kwaliteitsonderzoek. Reeds duizenden scholen in alle sectoren van het funderend onderwijs gebruikten het.

 • Voor het hele funderend onderwijs
 • Veel standaardvragenlijsten
 • Flexibel
 • Snel inzicht in resultaten

Lees meer
icon

Q360

Voor de individuele onderwijsprofessionals bieden we een uiterst gebruiksvriendelijke 360 graden feedbacktool: Q360. Via Qfeedback is uw toegang tot dit instrument zo geregeld.

 • Inzicht in talenten en uitdagingen
 • Voor alle onderwijsprofessionals
 • Eenvoudig in gebruik
 • Impuls aan persoonlijke en professionele ontwikkeling

Lees meer
icon

Qcolleague

Qcolleague biedt leraren en hun leidinggevenden een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor lesbezoeken. Voor lesobservaties met effect.

 • Heldere vragenlijsten
 • Duidelijke rapportages
 • Faciliterend – niet sturend – voor lesobservaties
 • Vertrekpunt voor professionele ontwikkeling

Lees meer
icon

QClassroom

Voor leraren die leerlingen feedback willen vragen op het onderwijs en zo waardevolle input willen verkrijgen voor verbetering van hun pedagogisch en didactisch handelen en klassenmanagement.

 • Stimuleert zelfsturing en professionele ontwikkeling
 • Positieve impact op relatie leraar-leerling

Lees meer

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.