Qschool PO+

Gedegen onderzoek op basisscholen

Met een abonnement op Qschool én Qschool PO+ heeft u alle tools in handen om een gedegen kwaliteitsonderzoek te kunnen organiseren op basisscholen. Qschool geeft u de mogelijkheid om respondentengroepen van management tot en met bovenbouwleerlingen te bevragen en de resultaten binnen en tussen groepen met elkaar te vergelijken. Met Qschool PO+ betrekt u daarnaast óók de middenbouwleerlingen in het onderzoek en bevraagt u dus vrijwel uw gehele leerlingenpopulatie.

Alle doelgroepen vergelijken

De resultaten van Qschool PO+ zijn te vergelijken met de resultaten van de onderzoeken uit de bovenbouw, omdat de leerlingen deels dezelfde vragen voorgelegd krijgen. Dat maakt het makkelijk om alle doelgroepen met elkaar te vergelijken. De uitbreidingsmodule Qschool PO+ kan daarom ook uitsluitend worden aangeschaft in combinatie met een Qschool-abonnement.

Hoe werkt het?

U kunt Qschool PO+ afnemen als extra module bij een abonnement op Qschool. Wilt u in de pilotfase gebruikmaken van deze tool voor het bevragen van middenbouwleerlingen op uw school, neem dan contact met ons op.

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van het laatste Qfeedback nieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.